Onderhoud landschap

Het Twentse landschap is prachtig en kenmerkt zich door specifieke elementen als essen en houtwallen. Agrariërs zorgen voor een belangrijk deel voor het onderhoud van het landschap. Vaak krijgen zij van de Groene en Blauwe Diensten Overijssel een bijdrage voor het onderhoud. Door deze bijdrage is het eenvoudig om het onderhoud voor het landschap uit te besteden aan een professionele hovenier. Flora Natura Twente heeft veel ervaring en helpt u graag met uw onderhoud.

Landschap onderhoud

Afrastering en houtwallen

Houtwallen zijn volop aanwezig in het landschap. Vaak zijn deze houtwallen verwaarloosd. Dat komt veelal door het spanningsveld tussen de agrariër en de instanties die het landschap beheren. Wij denken graag mee en adviseren u over de juiste inspanning en onderhoudsmogelijkheden voor uw landschapselementen.

Daar horen tevens het maken van afrasteringen bij. Wij kiezen vaak voor afrasteringen van kastanjehout, eiken en gekloofde eikenpalen. Deze passen goed in de natuurlijke omgeving.

Winterwerk en brandhout

Rondom uw erf is er voldoende winterwerk te doen. Denk aan het opsnoeien van bomen langs de laan en het versnipperen van takken. Met onze eigen Hakki Pulke zagen en kloven we stammen tot 37 cm in één werkgang. Het gekloofde brandhout is bij ons te koop voor € 50,- per kuub.

  • Meer weten over de mogelijkheden van Groene en Blauwe Diensten?
  • Het onderhoud van uw landschap uitbesteden?
  • Brandhout kopen?

Bel of mail naar Flora Natura Twente!

 Landschap1  landschap afrastering2 landschap winterwerk3
   Afrastering  Winterwerk

* Klik op de foto’s voor een vergroting